Skogsbad

En skogsbadsvandring är en möjlighet att uppleva kontakten med naturen och även öppna upp för dess läkande förmågor.  Genom en serie guidade inbjudningar tar vi oss in närvaro och genom det öppnas dörrarna för kommunikation med skogen, vattnet och landskapen. Vi möter inte bara skogen, utan genom naturens många speglar ser vi också oss själva.

Ord om upplevelsen:  

"Om du vill uppleva verklig frid och uppleva skogen genom ditt sinne och din kropp,  och samtidigt få erfarenheter om dig själv  - prova skogsbad! "
 

Det finns en rad forskning som visar på hälsoaspekterna av en skogsbadsvandring. Att tillbringa tid i skogen och öppna upp för den har visat sig både sänka blodtryck, minska stress, minska ångest, ge bättre kognitiv förmåga samt öka immunförsvaret och kreativiteten.  

Som guide jobbar jag tillsammans med naturen där jag är dörröppnaren och skogen terapeuften.  

Välkommen!  //Karin 

Skogsbad har sitt ursprung i Japan, där många kontorsarbetare på 1970-talet dog av "karoshi", död på grund av utarbetning.
Som ett svar startade myndigheterna på 1980-talet Shinrin-yoku, som på svenska blivit skogsbad. Shinrin Yoku har varit del av Japans nationella hälsoprogram sedan 80-talet.
 


Nyfiken på om det finns en skogsbadsguide nära dig? Klicka på länken nedan!
https://www.natureandforesttherapy.org/start/guidemap